precyzyjne

Encyklopedia PWN

odlewanie metali dające odlewy o dużej dokładności wymiarowej i gładkości, niewymagające dalszej obróbki, np. skrawaniem;
dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji drobnych mechanizmów (o małych wymiarach, np. zabawek elektromech., drobnego zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego) i przyrządów precyzyjnych (o małych wymiarach i precyzyjnym działaniu, np. przyrządów pomiarowych, sprzętu fot. i opt., urządzeń zegarowych) oraz nauka poświęcona tym zagadnieniom;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
fot. element układu celowniczego, wbudowany zazwyczaj w matówkę aparatów fot. lustrzanych jednoobiektywowych, ułatwiający precyzyjne ustawienie ostrości obrazu;
niwelator
[fr. < łac.],
opt. instrument geodezyjny stosowany do pomiaru różnic wysokości (niwelacja).
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia