precyzyjne

Encyklopedia PWN

grupa artystów niem., utworzona 1965 w Hamburgu;
Zella-Mehlis
[c̣la mẹ:lıs],
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, w Lesie Turyńskim, na północ od m. Suhl.
znak wartościowy w postaci naklejki służący do pobierania lub rozliczania należności i uprawniający do określonych świadczeń, emitowany przez upoważnioną władzę lub instytucję;
med. zniesienie czucia bólu w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, samoistne (utrata czucia bólu wskutek urazu lub schorzeń układu nerwowego) lub sztuczne (zamierzone postępowanie lekarskie);
m. powiatowe w województwie lubuskim, na obszarze Wzniesień Żarskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia