precyzyjne

Encyklopedia PWN

geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku działania neutronami, cząstkami naładowanymi, fotonami;
jedna z metod geodezji satelitarnej, stosowana do wyznaczania geoidy i parametrów pola grawitacyjnego Ziemi na obszarze mórz i oceanów oraz do badania pływów oceanicznych, prądów mor., falowania oceanów i mórz, a także do badania zmian grubości pokrywy lodowej obszarów okołobiegunowych.
antropol. badania antropol. mające na celu oszacowanie prawdopodobieństwa, że dane 2 osoby łączy pokrewieństwo określonego stopnia;
Bailly
[bajị]
David, ur. 1584, Lejda, zm. X 1657, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
Banks
[bäŋks]
Thomas, ur. 22 XII 1735, Lambeth k. Londynu, zm. 2 II 1805, Londyn,
rzeźbiarz ang., przedstawiciel klasycyzmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia