wysokość
 
Encyklopedia PWN
wysokość,
geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
precyzyjne wyznaczanie wysokości wiąże się z zagadnieniem kształtu Ziemi i odpowiadającym mu polem siły ciężkości (grawimetria); są różne modele pola siły ciężkości i związane z nimi systemy wysokości, m.in. wysokości geopotencjalnych, dynamicznych, ortometrycznych, normalnych; definiuje się ponadto wysokość geodezyjną; w celu wyznaczenia wysokości wykonuje się pomiary niwelacyjne, grawimetryczne i obserwacje poziomu morza, do którego odnosi się wysokość; do zmierzonych metodą niwelacji precyzyjnej różnic wysokości wprowadza się odpowiednie poprawki wynikające z przyjętego systemu — w Polsce jako obowiązuje system wysokości normalnych, a wysokość odnosi się do poziomu Morza Bałtyckiego w Kronsztadzie, w krajach zachodniej Europy (wkrótce także w Polsce) wysokości są odnoszone do poziomu Morza Północnego w Amsterdamie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia