altimetria satelitarna
 
Encyklopedia PWN
altimetria satelitarna,
jedna z metod geodezji satelitarnej, stosowana do wyznaczania geoidy i parametrów pola grawitacyjnego Ziemi na obszarze mórz i oceanów oraz do badania pływów oceanicznych, prądów mor., falowania oceanów i mórz, a także do badania zmian grubości pokrywy lodowej obszarów okołobiegunowych.
Jest również wykorzystywana do badania pływów oceanicznych, prądów mor., falowania oceanów i mórz, a także do badania zmian grubości pokrywy lodowej obszarów okołobiegunowych. Polega na precyzyjnym pomiarze odległości sztucznego satelity od powierzchni oceanu za pomocą umieszczonego na nim altimetru. Altimetr składa się z precyzyjnego dalmierza (zwykle mikrofalowego) oraz z przyrządów umożliwiających wyznaczenie pozycji satelity w geodezyjnym układzie współrzędnych, przyrządów do pomiaru parametrów atmosfery ziemskiej, urządzeń do rejestracji i magazynowania wyników pomiarów oraz urządzeń telemetrycznych do komunikacji ze stacjami naziemnymi. W pomiarze jest wykorzystywane zjawisko odbicia fal elektromagnetycznych od powierzchni wody; dokładność współcz. altimetrów jest rzędu pojedynczych centymetrów. Znając parametry orbity sztucznego satelity i jego pozycję względem Ziemi w momencie pomiaru (wyznaczone na podstawie pomiarów prowadzonych w stacjach naziemnych wykorzystujących systemy wyznaczania pozycji, gł. GPS), przypisuje się zmierzone odległości konkretnym punktom na Ziemi. W jednym cyklu pomiarowym, trwającym kilka miesięcy, uzyskuje się sieć punktów pokrywających powierzchnię mórz i oceanów całej kuli ziemskiej, a następnie wyznacza geoidę na ich obszarze. Ostatnio są wprowadzane altimetry z dalmierzami laserowymi, które pozwalają na mierzenie odległości także od lądów. Altimetria satelitarna dostarcza danych o zasięgu globalnym w stosunkowo krótkim czasie, co daje możliwość badania zmian powierzchni mórz i oceanów całej kuli ziemskiej w zależności od pory dnia, roku itp. Danych do badań pływów oceanicznych, prądów morskich i in. dostarczają pomiary prowadzone w większym przedziale czasu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia