Jena
 
Encyklopedia PWN
Jena Wymowa,
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, nad Soławą.
osada turyńska, wzmiankowana w IX w.; prawa miejskie w XIII w.; od 1331 w posiadaniu Wettinów (od 1485 linii ernestyńskiej); 1672–90 rezydencja księstwa Sachsen-Jena, do 1741 w księstwie Sachsen-Eisenach, później Sachsen-Weimar; 1806 pod Jeną zwycięska bitwa Napoleona I z wojskami pruskimi (Auerstedt); 1815 zał. w Jenie patriotyczny związek młodzieży niem. (burszenszafty); w XIX w. szybki rozwój przemysłu poligraficznego i precyzyjnego (1846 warsztat opt. Zeissa). Znany ośr. przemysłu opt. i precyzyjnego (zakłady Carl Zeiss Jena GmbH), ponadto przemysł poligraficzny, szklarski (SCHOTT JENAer GLAS GmbH), farm.; węzeł kol.; Uniw. im. F. Schillera (zał. 1558), instytuty (m.in. geofizyki, mikrobiologii, roln.), planetarium, obserwatorium astr.; ogród bot. z alpinarium (zał. 1626); ośr. turyst.; muzea (m.in. dom Schillera); kościoły (XI–XVII w.); fragmenty murów miejskich (XIV w.); późnogot.-barok. ratusz, domy z XVI w.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia