prawo

Encyklopedia PWN

prawo międzynarodowe publiczne, łac. ius gentium, prawo narodów,
zespół norm regulujących przede wszystkim stosunki zewn. państw, jak również stosunki międzynar. z udziałem innych niż państwa podmiotów tego prawa (międzynar. organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska, niesuwerenne podmioty terytorialne, narody walczące o niepodległość).
zespół norm, regulujących stosunki związane z działalnością człowieka na morzu, polegające na korzystaniu z morza i eksploatacji jego zasobów; w węższym znaczeniu — prawo żeglugi mor. (ang. shipping law)
ekon. prawo do objęcia nowych emisji akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki;
dziedzina prawa regulująca przede wszystkim prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (stosunki pracy);
system norm prawnych regulujących działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej.
zespół norm i przepisów prawnych regulujących organizację oraz zasady działania systemu bankowego i jego podmiotów (banków).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia