prawo poboru
 
Encyklopedia PWN
prawo poboru,
ekon. prawo do objęcia nowych emisji akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki;
prawo poboru może być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym (kapitałowy rynek), a jego cena zależy od relacji ceny rynkowej akcji do ceny akcji w nowej ofercie oraz od liczby praw poboru potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji; prawo poboru może być wyłączone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy — wówczas zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze mogą nabywać akcje na jednakowych zasadach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia