pozytywowe

Encyklopedia PWN

obróbka chem. naświetlonego materiału pozytywowego (czarno-białego lub barwnego), której celem jest wywołanie obrazu i utrwalenie go.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia