pozytywowe

Encyklopedia PWN

obróbka chem. naświetlonego materiału pozytywowego (czarno-białego lub barwnego), której celem jest wywołanie obrazu i utrwalenie go.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
dzieło film., w którym obrazom (warstwie wizualnej) towarzyszy dźwięk (warstwa akustyczna) odtwarzany synchronicznie z nimi, z nośnika stanowiącego przeważnie integralną część kopii filmowej.
obrobiona laboratoryjnie taśma film. z obrazem pozytywowym lub negatywowym;
fot. cecha czarno-białych materiałów światłoczułych, określająca stopień ich reagowania na światło w zależności od jego barwy (długości fali) — co się uwidacznia w oddaniu poszczególnych barw w skali szarości.
materiał fot. światłoczuły o podłożu przezroczystym;
cyjanotypia
[gr. kyáneos ‘ciemnoniebieski’, týpos ‘rzeźba’],
technika wykonywania kopii (o charakterystycznej niebieskiej barwie) oryginałów tekstowych lub kreskowych.
Drac Karol Juliusz, ur. 28 I 1875, Warszawa, zm. 26 IV 1906, tamże,
fotograf i wynalazca;
metody otrzymywania obrazów fot., gł. pozytywowych, odbiegających wyglądem (nieraz bardzo znacznie) od otrzymywanych w wyniku zwykłej obróbki.
powielony obraz uprzednio uzyskanego obrazu fot.,
urządzenie opt.-mech. służące do powielania opt. na materiale światłoczułym obrazów, wcześniej uzyskanych fotograficznie,
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
Misonne
[mizọn]
Léonard, ur. 1 VII 1870, Gilly, zm. 14 VIII 1943, tamże,
fotografik belgijski,
proces lub procesy chem. mające na celu obniżenie gęstości opt. (zaczernienia) lub zmianę kontrastowości obrazów fot., zbyt ciemnych z powodu prześwietlenia lub przewołania.
taśma filmowa, błona kinematograficzna, film,
fot. materiał światłoczuły (błona fotograficzna) służący — w zależności od rodzaju — do zapisu, kopiowania lub projekcji obrazu film. (niemego bądź dźwiękowego).
fot. tworzenie się obrazu pozytywowego w warstwie światłoczułej w wyniku poddania jej bardzo silnemu naświetleniu, wybieleniu, a następnie powtórnemu naświetleniu światłem rozproszonym i wywołaniu w wywoływaczu powierzchniowym;

Słownik języka polskiego PWN

pozytyw I
1. «dodatnia strona jakiejś sprawy lub sytuacji»
2. «otrzymywany z negatywu obraz fotograficzny, na którym rozkład ciemnych i jasnych miejsc oraz barw jest taki jak fotografowanego obiektu»

• pozytywowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia