pozioma

Encyklopedia PWN

działanie mające na celu ograniczenie ilości energii akustycznej wytwarzanej przez źródła hałasu, rozprzestrzeniania się jej, jak i przenikania do otoczenia człowieka.
żegl. pozioma konstrukcja zamykająca kadłub statku wodnego i jego nadbudowy (nadbudówka) od góry lub stanowiąca poziomą przegrodę wewnątrz statku, także platforma w konstrukcji statku;
przyrząd optoelektroniczny przetwarzający obraz opt. na sygnał elektr. wizyjny (p.w. analizujący) lub przeprowadzający operację odwrotną (p.w. syntezujący).
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
inform., telekom. w technice przetwarzania obrazów — zdolność urządzenia do przekazywania (odtwarzania) drobnych szczegółów obrazu, wyrażana maks. liczbą optycznie rozpoznawalnych punktów (pikseli) wzdłuż tej samej linii (poziomej lub pionowej) lub liczbą rozróżnialnych linii.
śmigłowiec, helikopter,
statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), wiropłat unoszący się dzięki sile nośnej (siła aerodynamiczna) powstającej na wirniku nośnym poruszanym silnikiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia