pozioma

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru ilości opadu atmosferycznego — deszczu, mżawki i śniegu;
ściśle zdefiniowany wg kryteriów ilościowych (ustalonych za pomocą uzgodnionej metodyki analitycznej) odpowiednik genetycznego poziomu glebowego;
dipol
[gr.],
antena dipolowa,
telekom. antena liniowa symetryczna (najprostszy typ anteny pojedynczej), zwykle o 2 symetrycznych ramionach wykonanych z metalowych przewodów (prętów, pasków lub trójkątów), połączonych w odpowiedni sposób z nadajnikiem i/lub odbiornikiem.
powstawanie dzianiny z nitek przędzy przez tworzenie tzw. oczek i łączenie ich z sąsiednimi oczkami w kierunku pionowym i poziomym; oczka poziome tworzą rządki, a pionowe kolumienki.
dżonka
[jawajskie djong],
typ drewnianego żaglowca z Dalekiego Wschodu;
ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia