pozioma

Encyklopedia PWN

anat. otwór w tęczówce oka kręgowców, który dozuje dostęp światła do wnętrza gałki ocznej;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
żółwie, Testudines (Chelonia),
rząd gadów, który przetrwał od triasu w prawie nie zmienionej postaci;
instrument geodezyjny do wyznaczania w terenie azymutu geograficznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia