poziom

Encyklopedia PWN

zespół wyrobisk poziomych w kopalni, wykonanych w złożu na określonej głębokości.
statyst. liczba zawarta między 0 a 1, podająca dolną granicę prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że przedział ufności zawiera nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej.
poziom wiekowy, chronozona,
geol. najmniejsza jednostka podziału utworów geol. (jednostka chronostratygraficzna), której w kategorii jednostek czasu (jednostek geochronologicznych) odpowiada doba (chron);
genetyczny poziom glebowy, poziom genetyczny, poziom glebowy,
część profilu glebowego, mineralna, org. lub org.-mineralna, w przybliżeniu równoległa do powierzchni terenu;
ściśle zdefiniowany wg kryteriów ilościowych (ustalonych za pomocą uzgodnionej metodyki analitycznej) odpowiednik genetycznego poziomu glebowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia