poziom

Encyklopedia PWN

grupa organizmów pełniąca podobne funkcje w procesach energetycznych przebiegających w ekosystemach;
wierzchni poziom profilu glebowego, miejsce gromadzenia się związków organicznych (głównie próchnicy) i mineralnych;
psychol. wielkość celu, który człowiek planuje lub podejmuje się osiągnąć;
krytyczny poziom, wartość p, ang. p-value,
statyst. liczba zawarta między 0 i 1, określająca zgodność danych próbkowych z hipotezą zerową (statystyczne testy);
ekon. procentowy stosunek kosztów produkcji do wartości produkcji sprzedanej, pomniejszonej o podatek VAT.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia