poziom

Encyklopedia PWN

demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
demogr. wielkość zasobów demograficznych, najkorzystniejsza w relacji do innych zasobów mających społeczny sens; inaczej ludność optymalna.
sejsze, fale baryczne,
hydrol. swobodne fale stojące, powstające w zamkniętych zatokach, morzach i dużych jeziorach pod wpływem wyraźnego zaburzenia równowagi hydrostatycznej wody, przejawiającego się wahaniami jej poziomu, w czasie których w jednej części zbiornika poziom wody podnosi się, a w drugiej — jednocześnie opada;
telekom. w systemach teletransmisyjnych zasada tworzenia sygnałów cyfrowych o dużej przepływności przez łączenie sygnałów o mniejszej przepływności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia