krytyczny poziom
 
Encyklopedia PWN
krytyczny poziom, wartość p, ang. p-value,
statyst. liczba zawarta między 0 i 1, określająca zgodność danych próbkowych z hipotezą zerową (statystyczne testy);
poziom krytyczny jest prawdopodobieństwem popełnienia błędu polegającego na odrzuceniu prawdziwej hipotezy zerowej na podstawie zaobserwowanych wartości w próbie (błędu drugiego rodzaju); poziom krytyczny jest najmniejszym poziomem istotności testu, przy którym na podstawie zaobserwowanych wartości odrzucilibyśmy hipotezę zerową; małe wartości poziomu krytycznego (zazwyczaj poniżej 0,05) oznaczają małe ryzyko przy podjęciu decyzji o odrzuceniu hipotezy zerowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia