poziom

Encyklopedia PWN

geod. powierzchnia jednakowego potencjału (ekwipotencjalna) pola siły ciężkości;
fiz. wartość energii całkowitej, jaką może przyjmować dany układ kwantowy (np. atom, cząsteczka) lub układ klasyczny;
poziom morza, poziom oceanu,
wolna powierzchnia oceanów i mórz, tj. powierzchnia prostopadła w każdym punkcie do kierunku wypadkowej wszystkich sił działających na nią w danym miejscu, nazywana rzeczywistym p.m.;
fiz. stosunek danego ciśnienia akustycznego do ciśnienia odniesienia przyjętego umownie jako wartość ciśnienia akustycznego odpowiadającą progowi słyszalności przy częst. dźwięku 1000 Hz;
fiz. wielkość będąca porównawczą miarą głośności dźwięku w odniesieniu do głośności dźwięku wzorcowego;
statyst. liczba zawarta między 0 a 1, określająca prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej hipotezy statystycznej w procesie jej weryfikacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia