poprzeczne

Encyklopedia PWN

kanał do prowadzenia w przestrzeni fali elektromagnetycznej wzdłuż określonej drogi;
Fresnel
[frenẹl]
Augustin Jean, ur. 10 V 1788, Broglie, zm. 14 VII 1827, Ville-d’Avray,
francuski inżynier i fizyk.
żegl. pionowa ściana dzieląca kadłub statku wodnego;
Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
podstawowe prawo liniowej teorii sprężystości;
hydroidy
[gr.],
bot. wydłużone komórki o dużym świetle, przystosowane do przewodzenia wody, występujące u niektórych mchów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia