poprzeczne

Encyklopedia PWN

techn. surowiec organiczny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty (drewna sortyment).
dyfuzor
[łac. diffusor ‘ten, kto rozlewa’],
odpowiednio ukształtowany przewód (kanał), w którym wskutek zmiany przekroju poprzecznego wzrasta ciśnienie płynu kosztem spadku energii kinetycznej (prędkości przepływu; Bernoulliego równanie);
żegl. zespół cech charakteryzujących zachowanie się statku podczas pływania na morzu, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych;
lotn. element nośny skrzydeł, stateczników, sterów samolotów (szybowców), przenoszący momenty zginające i siły poprzeczne.
fale Alfvéna, fale magnetohydrodynamiczne,
fiz. fale poprzeczne w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się w kierunku tego pola.
fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia