polny

Encyklopedia PWN

nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy pochodnych mocznika;
mak, Papaver,
rodzaj z rodziny makowatych;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
mlecz, Sonchus,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
ród litewski herbu Oginiec, prawdopodobnie z Kozielska, być może pochodzący od Rurykowiczów, używający tytułu książęcego.
Ogiński Jan Jacek, książę, data ur. nieznana, zm. 1684,
ojciec Grzegorza Antoniego, wojewoda mścisławski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia