polny

Encyklopedia PWN

Abrahamowicz Adolf, ur. 7 XI 1849, Lwów, zm. 16 VIII 1899, Targowica Polna k. Zaleszczyk (Ukraina),
brat Dawida, komediopisarz;
Abrahamowicz Dawid, ur. 30 VI 1839, Targowica Polna k. Zaleszczyk (Ukraina), zm. 24 XII 1926, Lwów,
brat Adolfa, polityk, ziemianin;
antropochoria
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, chōrízo ‘rozłączam’, ‘rozdzielam’],
hemerochoria,
bot. rozsiewanie roślin za pośrednictwem człowieka, który może przenosić diaspory, np. na skórze, na swym ubraniu, w przewodzie pokarmowym;
Anyte z Tegei, Anita, Anýtē, żyła w III w. p.n.e.
poetka grecka;
arvales fratres
[łac., ‘bracia polni’],
kolegium kapłańskie w Rzymie;
Banér Johan (Jan), ur. 23 VI 1596, Djursholm k. Sztokholmu, zm. 10 V 1641, Halberstadt (Niemcy),
wódz szwedzki, od 1634 feldmarszałek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia