antropochoria
 
Encyklopedia PWN
antropochoria
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, chōrízo ‘rozłączam’, ‘rozdzielam’],
hemerochoria,
bot. rozsiewanie roślin za pośrednictwem człowieka, który może przenosić diaspory, np. na skórze, na swym ubraniu, w przewodzie pokarmowym;
do antropochorów należą rośliny o bardzo różnych typach rozsiewania (np. poprzez wiatr), wtórnie rozprzestrzeniane przez człowieka; antropochorami są m.in. liczne gatunki chwastów polnych i ogrodowych, rozprzestrzeniane przez środki transportu, z materiałem siewnym itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia