rozsiewanie
 
Encyklopedia PWN
rozsiewanie,
ekol., bot. proces odłączania się od rośliny macierzystej wytworzonych przez nią diaspor i ich wędrówka w środowisku;
w zależności od pochodzenia sił biorących udział w rozsiewaniu diaspor wyróżnia się: autochorię, czyli samosiewność, gdy siły działające na diaspory pochodzą z samej rośliny macierzystej, oraz allochorię, obcosiewność, gdy są to siły zewn.: grawitacja (barochoria), wiatr (wiatrosiewność), woda (hydrochoria), zwierzęta (zoochoria) lub człowiek (antropochoria); dzięki rozsiewaniu następuje uzupełnienie liczebności populacji, ekspansja taksonu i powiększenie jego zasięgu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia