autochoria
 
Encyklopedia PWN
autochoria
[gr. autós ‘sam’, chōrízō ‘rozłączam’, ‘umieszczam’],
samosiewność,
bot. rozsiewanie nasion i owoców przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów rośliny;
rozrzucanie nasion wskutek gwałtownego pękania ścian owocu pod wpływem turgoru lub napięć w tkankach owocni, np. u niecierpka, grochu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia