polem promieniowania

Encyklopedia PWN

LCD, ang. Liquid Crystal Display, ekran ciekłokrystaliczny, wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
ekran, na którym obraz powstaje wskutek zmiany właściwości optycznych ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego.
luminescencja
[łac. lumen ‘światło’],
jarzenie,
emisja promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu, widzialnym i podczerwieni przez atomy lub cząsteczki podczas przejścia ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii (np. podstawowego), gdy wzbudzenie jest wywołane innymi przyczynami niż podniesienie temperatury źródła promieniowania;
szczególne układy ładunków i prądów elektr., używane przy analizie pola elektromagnetycznego w dużych odległościach od źródeł i opisie oddziaływania źródeł z polem zewnętrznym.
PDP, ang. Plasma Display Panel, ekran plazmowy, wyświetlacz plazmowy,
ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej promieniowaniem nadfioletowym emitowanym podczas wyładowania jarzeniowego w gazie (wyładowanie elektryczne);
Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
rozkład natężenia promieniowania rentgenowskiego w zależności od długości fali (lub częst.), otrzymywany za pomocą spektrometru rentgenowskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia