spektrometr rentgenowski
 
Encyklopedia PWN
spektrometr rentgenowski,
przyrząd służący do otrzymywania i analizy widma w zakresie promieniowania rentgenowskiego, w którym rejestracji widma dokonuje się za pomocą odpowiednich liczników cząstek jonizujących;
elementem rozszczepiającym promieniowanie jest w spektrometrze rentgenowskim duży kryształ (np. soli kam., miki, kalcytu); spektrometry rentgenowskie stosuje się w analizie rentgenowskiej i analizie rentgenostrukturalnej; do szybkiej przem. analizy są stosowane automatyczne spektrometry rentgenowskie jednokanałowe (jeden kanał, jeden licznik) oraz wielokanałowe, tzw. kwantometry rentgenowskie (wiele kanałów, przy czym w każdym z nich przeprowadza się pomiar innej linii widmowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia