widmowa seria
 
Encyklopedia PWN
widmowa seria,
fiz. grupa linii widmowych, których położenie w widmie (opt. lub rentgenowskim) podlega określonym prawidłowościom;
powstaje w wyniku przeskoku elektronów w atomach z różnych poziomów o wyższej energii na ten sam (dla danej serii) poziom o niższej energii; budowa serii widmowej charakteryzuje pierwiastek, którego atom emituje promieniowanie; w seriach widmowych optycznych linie zagęszczają się w kierunku fal krótkich, przy czym ich natężenie stopniowo maleje; najprostszymi są serie widmowe wodoru, składające się z singletów widmowych, i litowców — z dubletów widmowych; w przypadku atomów z wieloma elektronami walencyjnymi podział na serie widmowe jest praktycznie niewykonalny ze względu na skomplikowany charakter ich widm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia