podstawowa

Encyklopedia PWN

ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
naukozn., metodol. obiektywny rezultat poznania nauk., uzyskany w wyniku badań;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
podstawowe, niezbywalne i uniwersalne prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia i inne.
socjol. podstawowe pojęcie stosowane w humanistyce i naukach społecznych, najczęściej w socjologii (rozpowszechnione przez H. Spencera i É. Durkheima) i antropologii społecznej (rozpowszechnione przez A.R. Radcliffe-Browna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia