płodność
 
Encyklopedia PWN
płodność,
demogr. jedna z podstawowych kategorii demografii;
płodność to rozrodczość rozważana w specyficznym sensie, tj. jako natężenie (w jednostce czasu) i dynamika urodzeń w populacji kobiet (lub mężczyzn), będącej w wieku fizjologicznej zdolności do prokreacji; w ujęciu ogólnym to zdolność kobiety (lub mężczyzny) do rozrodu, zaróno potencjalna (maksymalnie możliwa), jak i faktycznie zrealizowana; w wielu innych językach te 2 pojęcia są ściśle odróżniane, jednak w sposób, który prowadzi niekiedy do nieporozumień; np. w języku angielskim płodność rzeczywista to fertility, a płodność potencjalna to fecundity, natomiast w języku francuskim, odpowiednio (semantycznie na opak) — fécondité oraz fertilité. Zasadniczo płodność dotyczy urodzeń żywych; odnosi te urodzenia do populacji potencjalnych matek (a nie ojców) w wieku między 15. a 50. rokiem życia. Wyrażana jest za pomocą miary zwana dzietnością.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia