tablica eliminacji
 
Encyklopedia PWN
tablica eliminacji,
demogr. konstrukcja opisująca zmiany w stanie pewnej jednorodnej populacji początkowej (kohorty),
wywoływane przez jeden lub kilka wyodrębnionych w badaniu czynników destruktywnych (perturbacyjnych), przy pominięciu wpływu innych czynników, np. tablica płodności, tablica trwania życia zawodowego, wielostrumieniowa tablica zmian stanu cywilnego, a w ekonomii — tablica eliminacji środków trwałych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia