kohorta
 
Encyklopedia PWN
kohorta
[łac.],
demogr. zbiór jednostek (osób), które zapoczątkowały pewien proces, przeżyły jeden i ten sam typ demograficznego zdarzenia, mającego wpływ na dalsze losy populacji w ciągu pewnego czasu, najczęściej 1 roku, np. urodziły się, zawarły związek małżeński, owdowiały, urodziły dziecko;
analiza zmian kohortowych (tzw. analiza wzdłużna) to obserwacja zdarzeń, które zachodzą w jednej generacji, tj. zbiorowości osób urodzonych w tym samym roku w ciągu całego okresu istnienia (trwania) tej generacji i ocena zmian, które zaszły w czasie w tak wybranej zbiorowości, np. zmian płodności; analizą kohortową obejmuje się wszystkie składniki naturalnego ruchu ludności, a także wędrówkowego (migracje).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia