siatka demograficzna
 
Encyklopedia PWN
siatka demograficzna, diagram Lexisa,
podstawowy graficzny instrument analizy zjawisk demograficznych, obserwowanych w określonej populacji (lub subpopulacji) w danym przedziale czasu (okresie) oraz zjawisk obserwowanych w określonej kohorcie.
Jej graficznym obrazem jest zbiór jednakowo od siebie oddalonych prostych prostopadłych do osi współrzędnych (tzw. linii wieku i linii obserwacji), z których oś rzędnych (x) odzwierciedla rzeczywiste zaawansowanie (wiek) danego zjawiska demograficznego (np. lata życia, długość stażu małżeńskiego, czas pozostawania w stanie bezdzietnym itp.), a oś odciętych (t) — czas kalendarzowy, w jakim jest rejestrowany (obserwowany) stan owego zjawiska; siatka demograficzna umożliwia śledzenie losów wybranych kohort, porównywanie ich zachowań oraz określanie wpływu ich zróżnicowania na intensywność zjawisk demograficznych, mierzonych w określonych przedziałach czasu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia