podstawowa

Encyklopedia PWN

przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;
podstawowa opieka zdrowotna, opieka zdrowotna środowiskowa, opieka zdrowotna rodzinna,
koncepcja powszechnie dostępnej dla społeczności opieki med. w warunkach ambulatoryjnych, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania, a w uzasadnionych sytuacjach osób/rodzin także w warunkach domowych.
biol. składowa ruchu lokomocyjnego w zachowaniu się taktycznym, czyli elazji, tj. w ruchu postępowym orientowanym przez tropo- lub telotaksję (taksje);
ekon. wytwarzanie wyrobów zgodnych z profilem specjalizacyjnym przedsiębiorstwa.
chem. substancja stała o stałym i niezmiennym w czasie składzie chem. oraz dużym i znanym stopniu czystości,
naukozn. nauk. prace badawcze, empiryczne i teoret., których bezpośrednim celem jest osiągnięcie postępu wiedzy spełniającej obowiązujące w danej dziedzinie i w danej epoce warunki naukowości przez odkrywanie nowych prawd, stawianie nowych hipotez, budowanie nowych teorii itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia