piezoelektrycznych

Encyklopedia PWN

materiały ceramiczne wykazujące efekt piezoelektryczny (piezoelektryczność);
dziedzina nauki i techniki z pogranicza akustyki i elektroniki;
Curie
[kürị]
Pierre Wymowa, ur. 15 V 1859, Paryż, zm. 19 IV 1906, tamże,
fizyk francuski.
urządzenie do wytwarzania fal sprężystych w zakresie częstotliwości od 16 kHz –109 Hz (ultradźwięki);
czujnik, sensor:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia