piękna

Encyklopedia PWN

zmysł piękna
(ang. sense of beauty),
filoz. określenie oznaczające wrodzoną człowiekowi wrażliwość na piękno, stanowiącą warunek doznawania przyjemności estetycznej i zdolności do wydawania estetycznych sądów.
fiz. jedna z liczb → kwantowych, charakteryzująca hadrony.
wyższe uczelnie artyst. kształcące w zakresie m.in.: malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku;
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP),
uczelnia artyst.; tradycje ASP sięgają pocz. XIX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia