otwartego

Encyklopedia PWN

ekon. pojęcie wykorzystywane na rynkach terminowych (kapitałowy rynek) oznaczające kontrakt terminowy wystawiony przez kupno lub sprzedaż;
kategoria oznaczająca utwory współcz. literatury i sztuki charakteryzujące się niedomkniętą, jak gdyby niepełną formą i niedookreślonym znaczeniem;
polityka otwartych drzwi, ang. Open Door Policy,
termin oznaczający w prawie międzynar. równość wszystkich krajów w stosunkach handl. ze stroną trzecią;
z psychol. punktu widzenia rodzaj religijności oparty na systemie specyficznych przekonań dotyczących transcendencji (Bóg, absolut) i akceptacji określonego systemu zasad moralnych oraz dążenie do ich autentycznej realizacji.
miesięcznik edukacji nar., wyd. od 1990 w Warszawie;
umowa międzynar. podpisana 24 III 1992 w Helsinkach przez 24 państwa eur. (w tym Polskę) oraz USA i Kanadę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia