otwartego

Encyklopedia PWN

polityka realizowana przez banki centralne;
Fundusz Społeczeństwa Otwartego, Open Society Fund, Open Society Institute,
pierwsza fundacja G. Sorosa, zał. 1979, z siedzibą w Nowym Jorku;
ekon. dokonywanie transakcji kupna–sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny, jeden (oprócz stopy dyskonta i stopy rezerw obowiązkowych) ze sposobów kontroli i podaży pieniądza;
społeczeństwo otwarte, ang. open society,
typ społeczeństwa, którego organizacja winna być oparta na niewymuszonym porozumieniu tworzących ją jednostek.
uniwersytet otwarty, ang. Open University,
instytucja niekonwencjonalnego kształcenia, dostępna dla każdego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia