otwarcia

Encyklopedia PWN

Zdybicka Zofia, imię zakonne Maria Józefa, ur. 5 VIII 1928, Kraśnik,
filozof, urszulanka ze zgromadzenia Serca Jezusa Konającego
zeolity
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia, rzadziej baru, strontu, potasu, magnezu i manganu;
w Polsce publiczne (na otwartej przestrzeni dostępnej dla wszystkich) zebranie co najmniej 15 osób zwołanych w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
w świecie grecko-rzymskim zebranie otwarte dla wszystkich pełnoprawnych członków wspólnoty polis;
Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia