otwarcia

Encyklopedia PWN

w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
Wyczyński Kazimierz, ur. 11 I 1876, Dąbrowa Górnicza, zm. 3 XII 1923, Kraków,
architekt;
ekon. biura wywiadowczo-informacyjne, wydające odpłatnie opinie, np. o działalności handlowej i możliwościach kredytowych różnych przedsiębiorstw i osób;
Xiamen, Siamen Wymowa, Amoy, Amoj,
m. w południowo-wschodnich Chinach, w prow. Fujian, nad Cieśn. Tajwańską, częściowo na przybrzeżnych wyspach Xiamen (połączona z lądem groblą) i Gulangyu oraz na zachodnim brzegu zat. Xiamen u ujścia rz. Jiulong. —
otwarte stanowisko archeol. we wschodnich Chinach, w prow. Hebei, w dolinie rz. Nihewan;
Yangshao kultura, kultura Jangszao,
archeol. kultura neolitu chiń. rozwijająca się od schyłku V do końca IV tysiąclecia p.n.e. na terenach prow. Henan, Shanxi i Shaanxi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia