otwarcia

Encyklopedia PWN

miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej i w Kotlinie Raciborskiej, nad Kłodnicą i jej dopływem Bytomką, w zachodniej części GOP.
Zaher Szah Mohammad, Muhammad Zahir Szah, ur. 16 X 1914, zm. 23 VII 2007, Kabul,
król Afganistanu 1933–73;
w Polsce zakład, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności;
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
archeol. kultura rozwijająca się na obszarach północnej Ukrainy i południowej Białorusi od III w. p.n.e. do II w. n.e.;
wpuszczanie do zbiorników wodnych (wód otwartych, łowisk komercyjnych i stawów hodowlanych) ryb, narybku lub wylęgu pochodzących z odłowów z rzek i potoków, a także uzyskanych w ośrodkach zarybieniowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia