Zdybicka Zofia
 
Encyklopedia PWN
Zdybicka Zofia, imię zakonne Maria Józefa, ur. 1928,
filozof, urszulanka ze zgromadzenia Serca Jezusa Konającego
od 1978 profesor KUL; w dyskusji ze współcz. teoriami nauk. ukazuje religię jako uświadomioną relację ontyczną i wskazuje na jej podstawy ontyczne (osobowy charakter istnienia człowieka, przygodny i otwarty na Transcendencję, relacja partycypacji między człowiekiem a Bogiem); gł. dzieła: Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem (1972), Poznanie Boga w ujęciu H. de Lubaca (1973), Człowiek i religia (1977, wyd. 2 zmienione i poszerzone 1994), Religia i religioznawstwo (1988).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia