organicznego

Encyklopedia PWN

bituminy
[łac.],
substancje bitumiczne,
geol., techn. substancje mineralne pochodzenia organicznego, występujące w różnych skałach osadowych, dające się z nich wyodrębnić;
związki organiczne, pochodne kwasów i alkoholi lub fenoli;
fotosynteza
[gr.],
bot. proces przetwarzania przez organizmy samożywne (autotrofy) energii świetlnej w energię chemiczną;
ugrupowanie kilku atomów (lub pojedynczy atom) charakterystyczne dla danej grupy związków organicznych, np. grupa karboksylowa –COOH dla kwasów karboksylowych, grupa nitrowa –NO2 dla związków nitrowych;
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
minerały, mineraloidy, rzadziej skały lub substancje pochodzenia organicznego oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia