organiczne

Encyklopedia PWN

nawozy zawierające wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe, głównie w postaci związków organicznych;
med. zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub zakłóceniem jego czynności;
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
związki organiczne będące akceptorami protonów;
uchwały duchowieństwa francuskiego powzięte 1682 pod naciskiem Ludwika XIV;
jezioro powstałe wśród torfowisk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia