Gallikańskie artykuły organiczne
 
Encyklopedia PWN
Gallikańskie artykuły organiczne,
uchwały duchowieństwa francuskiego powzięte 1682 pod naciskiem Ludwika XIV;
zawierały postulaty gallikanizmu: 1) niezależność królów fr. od papieża; 2) wyższość soboru powszechnego nad papieżem; 3) zależność władzy papieża od prawa kośc., a ponadto we Francji — od dawnych tradycji miejscowych (gallikańskich); 4) uzależnienie normatywności orzeczeń papieskich w sprawach wiary od zgody całego Kościoła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia