opałowy

Encyklopedia PWN

mieszaniny związków otrzymywane z ropy naftowej jako frakcje destylacji lub pozostałości podestylacyjne (ropy naftowej przeróbka) lub z innych surowców, np. ze smoły;
stosunek ciepła uzyskanego ze spalenia paliwa do masy lub objętości tego paliwa;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
koks
[ang.],
substancja stała, porowata, składająca się gł. z pierwiastka węgla, zawierająca ponadto składniki mineralne (do 12% popiołu), wodę (5–10%), siarkę (do 1%), ślady fosforu oraz niewielkie ilości składników gazowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia