opałowy

Encyklopedia PWN

mieszaniny związków otrzymywane z ropy naftowej jako frakcje destylacji lub pozostałości podestylacyjne (ropy naftowej przeróbka) lub z innych surowców, np. ze smoły;
stosunek ciepła uzyskanego ze spalenia paliwa do masy lub objętości tego paliwa;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
koks
[ang.],
substancja stała, porowata, składająca się gł. z pierwiastka węgla, zawierająca ponadto składniki mineralne (do 12% popiołu), wodę (5–10%), siarkę (do 1%), ślady fosforu oraz niewielkie ilości składników gazowych.
substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów, stosowane do ogrzewania, uzyskiwania energii elektrycznej — paliwa energetyczne, oraz napędu silników spalinowych.
pojęcie stosowane w energetyce przy sporządzaniu bilansów energ. lub ocenie zasobów energetycznych;
uwodornianie węgla, upłynnianie węgla,
proces technol. otrzymywania syntetycznych paliw ciekłych w wyniku destruktywnego u.w. kopalnego, a także produktów jego odgazowania (smoły i paku);
zgazowanie, półspalanie,
przemiana paliw stałych lub ciekłych w paliwa gazowe przebiegająca pod działaniem tlenu w wysokiej temperaturze, niekiedy w obecności katalizatora;
gaz palny powstający podczas fermentacji anaerobowej (beztlenowego rozkładu, gnicia) substancji organicznej;
leśn. sortyment drewna okrągłego;
leśn. surowiec drzewny, pozyskany w lesie lub zadrzewieniach po obróbce pni drzew, a także gałęzi i krzewów;
leśn. sortyment drewna okrągłego o grubości w szerszym końcu poniżej 7 cm;
gaz będący mieszaniną gł. wodoru i metanu, otrzymywany w koksowniach w procesie odgazowania węgla;
gaz miejski, dawniej gaz świetlny,
gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych;

Słownik języka polskiego PWN

opał «to, czym się ogrzewa pomieszczenie, czym pali się w piecu, w kuchni itp.»
• opałowy
olej opałowy «produkt destylacji ropy naftowej lub smoły węglowej, stosowany jako paliwo»
wartość opałowa «liczba kalorii uzyskiwanych przy spaleniu 1 kilograma materiału opałowego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia