gaz generatorowy
 
Encyklopedia PWN
gaz generatorowy,
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
Proces prowadzi się w generatorze gazowym (gazogeneratorze), przepuszczając przez warstwę rozżarzonego węgla lub koksu czynnik zgazowujący; skład gazu generatorowego zależy od surowca, warunków prowadzenia procesu (temperatura, ciśnienie) i czynnika zgazowującego; gdy jest nim powietrze, gaz generatorowy, zw. gazem powietrznym, jest mieszaniną 30–33% tlenku węgla, 0,5–2% ditlenku węgla i ok. 64–66% azotu (wartość opałowa 3,7–4,6 MJ/m3); gdy czynnikiem zgazowującym jest przegrzana para wodna, gaz generatorowy jest nazywany gazem wodnym i ma skład: 45–50% wodoru, 35–40% tlenku węgla, ok. 5% ditlenku węgla, do 5% azotu, do 5% metanu (wartość opałowa 10,5–11,5 MJ/m3); gdy paliwo zgazowuje się na przemian powietrzem i parą wodną, otrzymuje się gaz powietrzno-wodny (gaz mieszany; wartość opałowa 5,0–6,3 MJ/m3); zgazowanie prowadzi się też mieszaniną pary wodnej i tlenu, otrzymując mieszaninę gł.: tlenku węgla, wodoru oraz ditlenku węgla i metanu, o składzie zależnym od metody zgazowania. Gaz generatorowy po oczyszczeniu jest wykorzystywany (w zależności od składu, wartości opałowej) jako gaz opałowy (w przemyśle lub jako dodatek do gazu miejskiego) oraz gaz syntezowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia