węgla tlenki
 
Encyklopedia PWN
węgla tlenki,
związki chemiczne węgla i tlenu:
1) tlenek węgla(II), CO, tlenek węgla, potocznie czad, bezbarwny, bezwonny, palny gaz, słabo rozpuszczalne w wodzie; z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową; z chlorem tworzy fosgen, z metalami — karbonylki; wdychanie CO powoduje śmierć (gaz ten łączy się z hemoglobiną krwi, uniemożliwiając przyłączanie przez nią tlenu); tworzy się w wyniku niecałkowitego spalania węgla lub redukcji ditlenku węgla; stosowany głównie jako składnik gazu syntezowego, wodnego, generatorowego, jako reduktor i do otrzymywania karbonylków;
2) tlenek węgla(IV), CO2, ditlenek węgla, dwutlenek węgla, bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz; zestalony sublimuje; rozpuszczalne w wodzie; bezwodnik kwasu węglowego; mało aktywny chemicznie; z mocnymi zasadami tworzy węglany, z amoniakiem — mocznik; występuje w atmosferze i hydrosferze, obecność CO2 w powietrzu odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu temperatury na powierzchni Ziemi oraz atmosfery ziemskiej (efekt cieplarniany); stanowi produkt przemiany materii (wydychany przez zwierzęta, asymilowany przez rośliny); powstaje w wyniku całkowitego spalania węgla lub rozkładu węglanów; stosowany do wyrobu napojów musujących, napełniania gaśnic przeciwpożarowych, do produkcji sadzy; stały CO2 pod nazwą suchy lód jest używany w chłodnictwie;
3) ditlenek triwęgla, C3O2, bezbarwny, trujący gaz o ostrym zapachu; ulega polimeryzacji; w powietrzu pali się, tworząc CO2; produkt odwodnienia kwasu malonowego; nie znalazł praktycznego zastosowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia