dwutlenek węgla

Encyklopedia PWN

związki chemiczne węgla i tlenu:
oddychanie, respiracja,
zespół procesów fizjologicznych umożliwiających wymianę gazów oddechowych — tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2) między tkankami organizmu i otoczeniem;
fotosynteza
[gr.],
bot. proces przetwarzania przez organizmy samożywne (autotrofy) energii świetlnej w energię chemiczną;
fotooddychanie, fotorespiracja,
proces zachodzący w obecności światła, polegający na pobieraniu tlenu (O2) i wydzielaniu dwutlenku węgla (CO2) przez komórki fotosyntetyzujących roślin;
proces kataboliczny (przemiana materii), zachodzący stale w każdej żywej komórce, bez względu na jej stan fizjol., w którym złożone związki org. ulegają rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę (oddychanie tlenowe) lub prostsze związki org. (oddychanie beztlenowe, fermentacja) z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie (w postaci ATP);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia