gazem wodnym

Encyklopedia PWN

gaz powietrzno-wodny, gaz mieszany,
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego na przemian powietrzem i parą wodną;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
mieszanina gazów, gł. wodoru (H2) i tlenku węgla (CO), stosowana do syntez związków organicznych;
gaz otrzymywany jako produkt uboczny podczas wytapiania surówki w wielkim piecu;
gazy postrzałowe, gazy odstrzałowe,
produkty gazowe tworzące się podczas wybuchu materiału wybuchowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia