gazy postrzałowe
 
Encyklopedia PWN
gazy postrzałowe, gazy odstrzałowe,
produkty gazowe tworzące się podczas wybuchu materiału wybuchowego;
mają bardzo wysoką temp. (do 4000°C) i bardzo wysokie ciśnienie; rozprężając się np. w powietrzu, wytwarzają w nim falę uderzeniową; skład gazów postrzałowych zależy od rodzaju materiału wybuchowego i warunków wybuchu; składnikami są gł.: ditlenek i tlenek węgla, para wodna, wodór, tlenki azotu i azot; gazy postrzałowe zawierające tlenek węgla mają działanie toksyczne, mogą też powodować występowanie tzw. płomienia wtórnego (CO utlenia się do CO2 z wydzieleniem ciepła i z silnym efektem świetlnym), co może wywołać, np. w kopalniach węgla zawierających metan i pył węglowy, groźne wybuchy i pożary.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia